Startsida kvalitet produkter nyheter kontakta oss karta länkar  
     

Brissmans Brandredskap

Vem kan veta hur redskap och utrustning för brandbekämpning 
ska vara beskaffat än den som har 
brandbekämpning som sitt yrke ?
 

 
Fritz Brissman var på 1920-talet brandmästare i Halmstad. 
Det var under en tid när släckningsredskap och skyddsutrustning ofta hade dålig funktionalitet. Brandmästare Brissman insåg behovet av förbättringar och bestämde sig att ta fram och sälja utrustning som i högre grad svarade mot användarnas, dvs brandmännens, krav. 
I slutet av 1920-talet grundade han Brissmans Brandredskap 
och de kunskaper han förde med från sitt yrke omsatte han till effektiva redskap 
som hjälpte till att  skydda både egendom och liv.
I dag lever kunskaperna kvar genom andra, tredje och fjärde generationen Brissman, som för Fritz Brissmans livsverk och traditioner vidare. Och nu, precis som för över 70 år sedan, är verksamheten fokuserad på att tillverka och sälja personlig skyddsutrustning samt redskap för brandbekämpning. Helt i Fritz Brissmans anda fortsätter Brissmans Brandredskap med att skydda och rädda både egendom och liv.